Generelle vilkår

Hej og velkommen til Albert!

Dette er vores generelle brugervilkår, og du kan også finde vores cookie-politik her og privatlivspolitik her. Det er vigtigt, at du læser dette dokument grundigt, da det både beskriver dine rettigheder, men også en række forpligtelser du har som bruger. I vores privatlivspolitik beskriver vi også, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, hvad vi gør for at beskytte dem, og hvor du kan henvende dig, hvis du har nogle spørgsmål vedrørende vores behandling af personoplysninger. Tak for, at du har valgt at anvende vores tjeneste!

Vilkår

Disse brugervilkår, inklusiv privatlivspolitikken og cookie-politikken nedenfor ("Vilkårene") er oprettet af eEducation Albert AB, org. nr. 559020-9093, ("Albert" eller "vi/os/vores"). Vilkårene gælder for dig som privatperson respektive juridisk person ("Kunden" eller "du/dig/din"), der har (i) registreret dig som bruger på Alberts tjeneste og/eller i nogle af Alberts applikationer (samlet kaldet "Tjenesten"), eller (ii) indgået en separat abonnementsaftale om brug af Tjenesten. Vilkårene, samt eventuel separat abonnementsaftale, udgør samlet aftalen ("Aftalen"), der er indgået mellem Kunden og Albert.

For Kunder, der er under 18 år:

Hvis du som Kunde er yngre end 18 år, skal både du og din værge godkende disse Vilkår for din regning. Ved at godkende disse Vilkår, bekræfter du som er værge for en Kunde under 18 år, at du giver dit samtykke til, at samtalen indgås mellem Albert og Kunden. Albert forbeholder sig retten til at kontakte værgen for at bekræfte, at gyldigt samtykke er blevet givet.

TJENESTE OG BETALING

Tjenesten

Med Tjenesten menes Alberts digitale læringsplatform, inklusiv alt funktionalitet, alt interface og alt indhold (omfattende alt tekst og musik, alle billeder og film, samt alt bagvedliggende data og software), som Albert fra tid til anden gør tilgængeligt gennem Tjenesten på hjemmesider og i forskellige applikationer. Tjenesten kan fra tid til anden stilles gratis til rådighed. Du kan læse mere om Tjenesten ved at besøge vores hjemmeside, www.hejalbert.dk

Albert forbeholder sig retten til når som helst at ændre på og opdatere Tjenesten, hvilket betyder, at for eksempel Tjenestens indhold, struktur, funktionalitet og søgesystem kan ændre sig med tiden.

Hvis en ændring af Tjenesten ikke meddeles af Albert mindst en (1) måned i forvejen, og denne ændring væsentligt forringer din brug af tjenesten (fx hvis dit læringsmiddel fjernes helt fra tjenesten), har du ret til at opsige Aftalen, og du kan i så fald også kræve tilbagebetaling af allerede betalt abonnementsafgift op til et rimeligt beløb, der modsvarer den tilbageværende periode af den aktive abonnementsperiode. Du kan kun kræve tilbagebetaling, hvis du samtidig opsiger Aftalen (Se afsnittet om "Aftaleperiode, opsigelse og lukning" for information om, hvordan det foregår). Hvis du fortsætter med at bruge Albert efter, at en ændring har fundet sted, vil det blive anset som, at du har accepteret ændringen. Udover det, der fremgår ovenfor, så accepterer du, at du ikke kan gøre krav på noget eller gøre indsigelser mod Albert i forbindelse med, at Tjenesten ændres som beskrevet ovenfor.

Anvendelse af Tjenesten

For at anvende en del af Tjenestens udbud kræver det en enhed, der understøtter operativsystemet iOS 13.0, iPad 13.0 eller nyere, samt Android 10.0 eller nyere.

Koder og andre forudbetalte tilbud

Fra tid til anden kan koder, gavekort, forudbetalte tilbud og andre lignende tilbud, som giver adgang til Tjenesten (herefter "Koder") udleveres eller sælges af eller på vegne af Albert. Hvis du anvender en Kode for at få adgang til Tjenesten, skal du være opmærksom på, at særlige vilkår gælder for Koden, hvilket også kan omfatte vilkår for din adgang til Tjenesten. Du giver hermed samtykke til at følge sådanne særlige vilkår, hvilket vil anses for at udgøre en del af Aftalen mellem dig og Albert.

Prøveabonnement

Fra tid til anden kan vi, eller andre på vores vegne, tilbyde prøveabonnementer til Tjenesten, der gælder en vis tid og som ikke har betalingskrav eller har en reduceret pris (et "Prøveabonnement"). Målet med et prøveabonnement er, at brugeren skal kunne teste Tjenesten, eller dele af den, i en begrænset periode for at kunne danne sig en mening om Tjenesten. Albert forbeholder sig retten til hvornår som helst af afgrænse Prøveabonnementet, og at tilbagetrække eller ændre på et Prøveabonnement uden varsel eller ansvar, i den videste udstrækning som det er tilladt inden for gældende lov.

For Prøveabonnementer kræver vi, at du oplyser dine betalingsoplysninger for at starte Prøveabonnementet. Når Prøveabonnementet ophører, vil vi automatisk begynde at debitere dig for det gældende, betalte abonnement fra og med den første dag efter prøveabonnementets ophør, på en tilbagevendende månedsbasis. Ved at oplyse dine betalingsoplysninger i sammenhæng med indgåelsen af prøveabonnementet, accepterer du, at vi debiterer dig denne brugsafgift fra samme oplyste betalingsmetode. Hvis du ikke ønsker denne afgift, så skal du opsige det aktuelle betalte abonnement gennem din kontos abonnementsside eller lukke din konto inden prøveabonnementet udløber. Dette kan gøres tidligst 48 timer efter, at din konto er blevet oprettet. Hvis du fremover ikke vil debiteres på en tilbagevendende månedsbasis, skal du opsige det aktuelle betalte abonnement gennem din kontos abonnementsside eller lukke din konto inden den aktuelle abonnementsperiode udløber. Abonnementet afsluttes lettest ved at logge ind på Mine Sider med de login-oplysninger, du har modtaget per e-mail ved oprettelsen af kontoen, eller via din app-butik, hvis købet er foretaget gennem en tredjepart. Du kan også kontakte vores support, så hjælper vi dig med at afslutte medlemsskabet.

LICENS OG DINE RETTIGHEDER SOM BRUGER

Immaterielle rettigheder

Tjenesten og alle immaterielle rettigheder, der kan henføres hertil, tilhører Albert og/eller Alberts licensgivere. Alle rettigheder som ikke udtrykkeligt bevilges kunden ifølge Aftalen er forbeholdt Albert. Aftalen medfører altså ikke, at nogle immaterielle rettigheder eller dele af sådanne rettigheder, udover den i Aftalen specificerede brugsret, overgår til Kunden. Dette indebærer også, at du ikke har ret til at analysere, undersøge, ændre, kopiere, sprede, sælge eller på nogen anden immaterialretslig relevant måde disponere over Tjenesten, udover (i) hvad der følger af denne Aftale eller gældende lovgivning, eller (ii) hvis du har indhentet forudgående skriftligt samtykke fra Albert til en sådan disponering.

Licensoverdragelse

Albert overdrager hermed en ikke-eksklusiv ret til, at du kan anvende Tjenesten i løbet af aftaleperioden (se afsnittet om "Aftaleperiode, opsigelse og lukning" om aftaleperioden) på de vilkår som fremgår af denne Aftale og med de rettigheder og begrænsninger som følger af, at du har aktiveret Tjenesten. Licensen gives til en specifik navngiven person, eller til et vist antal brugere, i overensstemmelse med, hvad der er aftalt i en eventuelt separat abonnementsaftale eller ved Kundens registrering. Følgende vilkår gælder også for privatpersoner respektive juridiske personer:

A) Privatperson

Brugere med privat abonnement har ret til at anvende Tjenesten til individuelt brug. Hver brugerkonto er personlig og kan ikke deles med andre. Adgang til Tjenesten opnås, når registreringen er gennemført og Vilkårene er accepteret. Tjenesten anses for at være leveret, når Kunden får adgang til Tjenesten efter, at registreringen er gennemført og Vilkårene er accepteret.

B) Juridisk person

Brugere med abonnement via en juridisk person har ret til at anvende Tjenesten for det antal brugere som er aftalt ved underskrivningen af en eventuel abonnementsaftale. Kunden bærer ansvaret over for Albert for, at deres brugere følger denne Aftale. Adgang til Tjenesten opnås når registreringen er gennemført, Vilkårene accepteret og nødvendige oplysninger for adgang til Tjenesten er modtaget af en for Kundens regnings udset kontaktperson via e-mail. Nødvendige oplysninger for adgang til Tjenesten sendes så snart kontaktoplysninger gives af Kunden og disse registreres af Albert. Tjenesten anses for at være leveret, når oplysninger om adgang til Tjenesten er sendt til Kunden.

Brug af tjenesten i skolen

Indhold som pædagogik, hints, prøver, tekst og billed- og filmmateriale, som stilles til rådighed gennem tjenesten og er produceret af Albert, kan anvendes frit af skoler som er Kunder, og som betaler for licenser per elev og per lærer, vurderet ud fra antal lærere og elever ved skoleårets begyndelse eller da Aftalen om benyttelse af Tjenesten blev indgået. Det indebærer, at lærere, der er registrerede til brug af Tjenesten kan udskrive og kopiere materiale til brug sammen med sin/sine klasser, samt at elever kan anvende materiale fra Tjenesten i gruppearbejde og fremlæggelser i skolen.

Brugerindhold

Du beholder ejendomsretten og eventuelle immaterielle rettigheder til indhold som du eventuelt skaber i Tjenesten og alt feedback som du på anden vis giver Albert ("Brugerindhold"). Men ved at indgå denne Aftale giver du imidlertid en ubegrænset og ikke-eksklusiv licens til Albert til at anvende denne slags Brugerindhold med det formål at videreudvikle og markedsføre Tjenesten, inklusiv retten til at ændre på Brugerindholdet og at underlicensere dette til tredjeparter. Du bekræfter og accepterer, at denne licens består, selv hvis Aftalen opsiges, uanset anledningen til en sådan opsigelse.

MARKEDSFØRING

Vi, eller nogen af vores samarbejdspartnere, kan anvende dine oplysninger til markedsføringsformål. Dette indebærer, at du kan modtage målrettet reklame baseret på de oplysninger du giver os. Hvis du ikke vil modtage målrettet markedsføring, kan du kontakte os på support@hejalbert.dk og bede om at få direkte markedsføring blokeret.

AFTALEPERIODE, OPSIGELSE OG LUKNING

Aftaleperiode og opsigelse uden særlig anledning

Denne aftale er gældende indtil den opsiges af enten dig eller Albert. Både du og Albert har ret til når som helst og uden særlig anledning at opsige Aftalen og din brug af Tjenesten. For at opnå den hurtigste og letteste afslutning af Tjenesten, anbefaler Albert, at du afslutter dit medlemsskab på din kontos abonnementsside ved at logge ind på Mine Sider med de login-oplysninger, du modtog på e-mail ved registrering af kontoen, via din app-butik hvis købet blev foretaget gennem en tredjepart, eller senere hen fra Alberts kundesupport. Ved opsigelse via e-mail er det vigtigt, at vores kundeservice kan identificere den rette konto, der skal lukkes. Derfor skal du angive den e-mailadresse du anvendte, da du registrerede kontoen. Hvis du er usikker på præcis hvilke oplysninger din konto blev oprettet med, så vedsend venligst mulige alternativer, så hjælper vores support dig videre. Aftalen, og din ret til at anvende Tjenesten, ophører når næste debitering skulle være sket.

Opsigelse på grund af aftalebrud

Albert forbeholder sig ret til at opsige denne Aftale med øjeblikkelig virkning, hvis Kunden bryder Aftalen i et væsentligt henseende. Du accepterer og bekræfter, at du er indforstået med, at du kan komme til at skulle erstatte eventuelle tab Albert lider som følge af aftalebruddet, for eksempel hvis du anvender Tjenesten i strid med licensvilkårene, som beskrevet i afsnittet om "Licens og dine rettigheder som bruger" ovenfor, eller muliggør, at andre får uretmæssig adgang til Tjenesten.

Midlertidig nedlukning af Tjenesten

Albert kan fra tid til anden midlertidigt begrænse eller lukke din adgang til Tjenesten. Dette kan for eksempel skyldes, at Albert udfører vedligeholdelse af Tjenesten. Albert har også ret til at spærre din adgang til Tjenesten, hvis du har, eller Albert har rimelig grund til at mistænke at du har, anvendt Tjenesten, dens indhold eller Alberts immaterielle rettigheder i strid med disse Vilkår, eller du på anden vis har brudt Aftalen. Hvis du ikke betaler din abonnementsafgift i tide, har Albert også ret til at spærre din adgang til Tjenesten, indtil betalingen er gennemført.

Ingen refusion

Hvis du eller Albert opsiger Aftalen, eller hvis Albert afbryder din adgang til Tjenesten som beskrevet ovenfor, accepterer du, at Albert, i så vid udstrækning som det er tilladt inden for gældende lovgivning, ikke bærer noget ansvar og ikke har nogle forpligtelser over for dig. Albert skal heller ikke tilbagebetale eventuelle beløb, som du allerede har betalt, undtagen i tilfælde som beskrevet i afsnittet "Tjeneste og betaling" ovenfor.

FORTRYDELSESRET

I henhold til loven om distanceaftaler (SFS 2005:59) og aftaler udenfor forretningslokaler (den svenske distanceaftalelov), har du som forbruger fortrydelsesret i 14 dage efter dagen, hvor aftalen blev indgået. Hvis Kunden ønsker at benytte fortrydelsesretten inden for denne tidsramme, kan Kunden afslutte sit abonnement under Min Profil og Betalinger.

OVERDRAGELSE OG OVERFØRELSE AF BRUGSRET

Kunden har ikke uden Alberts samtykke ret til at overdrage eller overføre sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen. Albert har ret til at overdrage Aftalen, eller en del af den, og Albert har ret til at delegere visse eller alle sine forpligtelser i henhold til Aftalen. Du må ikke overdrage Aftalen eller nogen del af den, og du må heller ikke overføre eller underlicensere dine rettigheder ifølge Aftalen til en tredjepart.

BRUG OG ANSVAR

Kunden må ikke anvende Tjenesten i strid med Aftalen eller i strid med gældende love og forskrifter.

Kunden forpligter sig til ikke at afsløre sit brugernavn og kodeord for uautoriserede personer, samt til at sørge for, at oplysninger som brugernavn og kodeord til Tjenesten opbevares på sådan vis, at uautoriserede personer ikke kan tilgå dem. Kunden skal omgående underrette Albert, hvis denne har mistanke om, at uvedkommende har fået kendskab til Kundens kodeord eller på anden vis har fået uautoriseret adgang til Kundens konto. Hvis Albert kan konstatere, at Kundens brugernavn og kodeord bliver misbrugt, har Albert ret til at tildele Kunden et nyt brugernavn og kodeord.

SUPPORT

Albert yder kundesupport for Tjenesten over e-mail, og vi forsøger altid at svare inden for 48 timer, men vi kan ikke garantere, at du får svar inden for denne tidsperiode. Support sker via support@hejalbert.dk. Vil du opsige dit abonnement, kan du gøre dette på Mine Sider, via din app-butik hvis købet er foretaget gennem en tredjepart, eller ved at kontakte kundeservice, der så vil hjælpe med at afslutte medlemsskabet.

MEDDELELSER

Meddelelser fra Albert til Kunden, som sendes til den af kunden angivne e-mailadresse, anses for at have nået Kunden et døgn efter afsendelsen af meddelelsen. Du er forpligtet til at meddele Albert, hvis du skifter kontaktoplysninger, og Albert har ret til at forlade sig på, at de kontaktoplysninger som du i sin tid registrerede dig med er korrekte.

ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING

Albert garanterer, at Albert har ret til at overdrage licensen til Tjenesten ifølge disse Vilkår.

Albert påtager sig ikke ansvar for eventuelle fejl og brister i Tjenestens indhold eller i dens tilgængelighed, og du bekræfter, at du er indforstået med, at ingen software eller digitale tjenester er helt fejlfri, og at fx fejl kan opstå i Tjenesten. Albert bærer heller ikke ansvaret for eventuelle skader, direkte eller indirekte, som forårsages eller opstår som følge af brug af Tjenesten, inklusiv eventuelle skader, der opstår som følge af, at Tjenesten ikke bruges på den tilsigtede måde, fx når Tjenesten er midlertidigt nede eller ramt af forstyrrelser.

ÆNDREDE VILKÅR

Albert forbeholder sig retten til fra tid til anden at ændre Vilkårene. Meddelelse om ændring gives på Tjenestens websted senest 14 dage inden ændringen træder i kraft og kan også meddeles Kunden via de angivne kontaktoplysninger til angivet adresse inden for samme tidsramme. Ændringer er bindende for Kunden, hvis ikke ændringen på rimelig vis kan anses for at medføre en væsentlig ulempe for Kunden, og denne senest 7 dage efter modtaget meddelelse om den kommende ændring meddeler Albert om umiddelbar opsigelse af Tjenesten. Aftalen ophører med at være gældende, så snart Albert får meddelelse om opsigelsen.

GÆLDENDE LOV OG TVISTLØSNING

Tvister på baggrund af denne aftale mellem Albert og Kunden skal afgøres af svensk almen domstol i henhold til svensk lov.

Hvis du er forbruger og har kommentarer eller klager ifm. tjenesten, kan du også kontakte Forbrugerombudsmanden eller bruge den europæiske platform for onlinetvistbilæggelse (OTB). Du finder yderligere oplysninger om Forbrugerombudsmanden på www.forbrugerombudsmanden.dk.

Du kan også komme i kontakt med Forbrugerombudsmanden eller bruge den europæiske platform for onlinetvistbilæggelse (OTB) via nedenstående links:

• Forbrugerombudsmanden

• Den europæiske platform for onlinetvistbilæggelse (OTB)

Forbrugerombudsmanden er en uafhængig myndighed, der fører tilsyn med markedsføring og forbrugerbeskyttende regler.

KONTAKT OS

eEducation Albert AB (559020-9093)

E-post: support@hejalbert.dk

Webb: www.hejalbert.dk

Post- och besöksadress: Polhemsplatsen 5 - 7, 411 03 Göteborg, Sweden