Kontoindstillinger

Fel användare eller Kodeord

LOG PÅ Glemt dit kodeord?

ALBERT BRUGSVILKÅR

Hej og velkommen som bruger af Albert!

Det her er vores brugsvilkår, og nedenfor finder du vores integritetspolitik. Det er vigtigt at du læser dette dokument nøje igennem, da det beskriver dine rettigheder, men også nogle pligter du har som bruger. I vores integritetspolitik beskriver vi også hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, hvad vi gør for at beskytte dem, og hvor du kan henvende dig, hvis du skulle have spørgsmål om vores behandling af dine personlige oplysninger. Tak fordi du har valgt at anvende vores tjeneste!

 1. VILKÅR

  Disse brugsvilkår inklusive integritetspolitikken nedenfor (”Vilkårene”) er bestemt af eEducation Albert AB, CVR: SE 5590209093, (”Albert” eller ”vi/os/vores”). Vilkårene gælder for dig som privatperson (”Kunden” eller ”du/dig/din”), som registreret kunde ved Alberts internettjeneste og/eller i nogen af Alberts applikationer (”Tjenesten”), eller som bruger af et separat abonnement som giver adgang til Tjenesten. Vilkår samt eventuelt abonnement udgør samlet den aftale (”Aftalen”), som indgås mellem Kunden og Albert.

  Til Kunder som er under 18 år:

  Hvis du som Kunde er yngre end 18 år, skal både du og din værge/forældre godkende disse vilkår på dine vegne. Ved at godkende disse vilkår bekræfter du som værge for en Kunde under 18 år, at du giver samtykke til at Aftalen mellem Albert og Kunden indgås. Albert forbeholder sig retten til at kontakte værgen/forældrene for at bekræfte at der er givet gyldigt samtykke.

 2. TJENESTE & BETALING

  1. Tjenesten

   Med Tjenesten henvises der til Alberts digitale læringstjeneste inklusive al funktionalitet, alle brugerflader og alt indhold (inklusive al tekst og musik, billeder, film samt al data og software) som Albert gør tilgængeligt gennem Tjenesten på websteder og forskellige applikationer. Visse dele af Tjenesten kan fra tid til anden være gratis. Andre dele af Tjenesten må du betale for førend du kan anvende dem. De dele af Tjenesten, som først kan benyttes efter betaling kaldes ”Betalingstjenesten”. De dele af Tjenesten som ikke kræver betaling kaldes ”Gratistjenesten”. Du kan læse mere om Tjenesten på vores hjemmeside www.hejalbert.dk

  2. Ændringer i Tjenesten

   Albert forbeholder sig retten til frit at lave ændringer i, og opdatere Tjenesten, hvilket for eksempel omfatter at Tjenestens indhold, struktur, funktionalitet og søgesystem kan forandre sig over tid.

   Hvis en ændring ikke er blevet meddelt af Albert mindst en (1) måned i forvejen, og den i væsentligt omfang forringer dit udbytte af Tjenesten (hvis dit læringsmateriale fx. fjernes) har du ret til at opsige Aftalen, og hvis du anvender vores Betalingstjeneste, kan du kræve tilbagebetaling af dit allerede betalte abonnement op til et beløb, som svarer til prisen for den tilbageværende abonnementsperiode. Du kan kun kræve tilbagebetaling, hvis du samtidig opsiger Aftalen (se punkt 4 nedenfor hvordan dette gøres). Hvis du fortsætter med at anvende Tjenesten efter ændringen er udført, opfattes det som om du godkender ændringen. Udover det som fremgår ovenfor, accepterer du, at du ikke kan gøre krav eller stille Albert til ansvar hvis Tjenesten ændres som beskrevet ovenfor.

  3. Koder og andre forudbetalte tilbud

   Fra tid til anden kan koder, gavekort, forudbetalte tilbud og andre lignende tilbud, som kan give adgang til Betalingstjenesten (Herefter ”Koder”) blive tilbudt af Albert. Hvis du anvender en Kode for at få adgang til Betalingstjenesten, skal du være opmærksom på, at der kan gælde særskilte vilkår for Koden, hvilket kan omfatte vilkår for din adgang til Tjenesten. Du samtykker hermed at du vil følge alle særskilte vilkår, som anses som en del af Aftalen mellem dig og Albert.

  4. Prøve-abonnement

   Engang imellem kommer vi til at tilbyde prøve-varianter af Betalingstjenesten i en vis periode, uden krav om betaling eller til en reduceret pris (et ”Prøve-abonnement”). Idéen med et Prøve-abonnement er, at brugere skal kunne teste Betalingstjenesten eller dele heraf i en begrænset periode, for at få et indtryk af Tjenesten. Albert forbeholder sig retten til at afgrænse Prøve-abonnementet, trække det tilbage, eller ændre et Prøve-abonnement når som helst, uden varsel og uden ansvar, i videst muligt omfang inden for gældende lovgivning.

   For visse Prøve-abonnementer kan vi finde på at kræve at du oplyser dine betalingsoplysninger for at starte Prøve-abonnementet. NÅR DEN TYPE PRØVE-ABONNEMENTER OPHØRER KAN VI AUTOMATISK OPKRÆVE DIG MÅNEDLIG BETALING FOR ABONNEMENT DEN FØRSTE DAG EFTER PRØVE-ABONNEMENTET ER AFSLUTTET. VED AT OPGIVE DINE BETALINGSOPLYSNINGER NÅR DU OPRETTER ET PRØVE-ABONNEMENT, ACCEPTERER DU SAMTIDIG AT VI OPKRÆVER DENNE BETALING VED AT BENYTTE DINE BETALINGSOPLYSNINGER. HVIS IKKE DU ØNSKER DENNE UDGIFT SKAL DU OPSIGE DIT EVENTUELLE BETALINGS-ABONNEMENT PÅ DIN KONTOS ABONNEMENTSSIDE ELLER AFSLUTTE DIN KONTO INDEN PRØVE-ABONNEMENTET LØBER UD. HVIS DU DESUDEN IKKE VIL OPKRÆVES PÅ MÅNEDSBASIS EFTERFØLGENDE, MÅ DU OPSIGE DIT AKTUELLE BETALTE ABONNEMENT PÅ DIN KONTOS ABONNEMENTSSIDE ELLER AFSLUTTE DIN KONTO INDEN DEN AKTUELLE BETALINGSPERIODE ER SLUT. BETALTE ABONNEMENTER KAN IKKE OPSIGES FØR UDGANGEN AF DEN PERIODE SOM DU ALLEREDE HAR BETALT FOR.

 3. LICENSANSVAR OG DINE RETTIGHEDER SOM BRUGER

  1. Immaterielle rettigheder

   Tjenesten og alle immaterielle rettigheder i forbindelse med Tjenesten tilhører Albert og/eller Alberts Licensgivere. Alle rettigheder som ikke udtrykkeligt er givet til kunden i Aftalen er forbeholdt Albert. Aftalen indebærer således ingen immaterielle rettigheder eller dele af denne type rettighed, udover den i Aftalen specificerede brugsret, som overgår til Kunden. Dette indebærer samtidig at du ikke har ret til at analysere, undersøge, ændre, kopiere, sprede, sælge eller på anden relevant immateriel vis disponere over Tjenesten, udover (i) hvad som beskrives i denne Aftale eller gældende lovgivning, eller (ii) hvis du har modtaget forudgående skriftlig samtykke til dette.

  2. Licens

   Albert giver dig hermed en ikke-eksklusiv ret til at anvende Tjenesten i Aftalens løbetid (se punkt 4 nedenfor vedrørende Aftalens løbetid) i henhold til denne Aftale, og med de rettigheder og begrænsninger, som du enten har aktiveret Betalingstjenesten eller benytter Gratistjenesten. Licensen gives til en bestemt navngivet person eller til et bestemt antal brugere som aftalt i en separat abonnementsaftale eller ved Kundens registrering. Følgende vilkår gælder også for enkeltpersoner og juridiske personer:

   A) Privatperson

   Brugere med et privat abonnement har ret til at anvende Tjenesten til individuelt brug. Hver brugerkonto er personlig og må ikke deles med andre. Adgang til Tjenesten opnås når registrering er gennemført og Vilkår er accepteret. Tjenesten anses da som leveret når Kunden har adgang til Tjenesten efter registrering er gennemført og Vilkårene er blevet accepteret.

   B) Juridisk person

   Brugere med et abonnement via en juridisk person, har ret til at anvende Tjenesten til det antal brugere som brugs/abonnementsaftalen, der blevet indgået ved køb af abonnement. Kunden er ansvarlig for at brugerne overholder denne Aftale. Adgang til Tjenesten opnås når registrering er gennemført, Vilkår er accepteret og de nødvendige oplysninger er sendt til Albert via e-mail fra Kundens kontaktperson. De nødvendige oplysninger for adgang til Tjenesten sendes så snart Albert har registreret Kundens kontaktoplysninger. Tjenesten anses for leveret når oplysninger som benyttes til at få adgang til Tjenesten er sendt til Kunden.

   Anvendelse af Tjenesten i skolen

   Indhold såsom pædagogik, hints, prøver, tekst-, billede- og filmmateriale som købes i Tjenesten, og som er produceret af Albert, kan frit anvendes i skoler, som er Kunde, og som betaler for licens pr. elev og pr. lærer – beregnet ved antal af elever og lærere ved skoleårets begyndelse, eller da Aftalen blev indgået. Det indebærer at lærere, som registreres ved Tjenesten kan udskrive og kopiere materiale til anvendelse sammen med sin/sine klasser, samt at elever kan anvende materiale fra Tjenesten i gruppearbejde eller afleveringer i skolen.

  3. Brugerindhold

   Du beholder ejerskab og eventuelle immaterielle rettigheder til indhold som du selv skaber i Tjenesten, samt al feedback som du på anden vis har givet Albert (”Brugerindhold”), men ved at indgå denne Aftale giver du imidlertid ubegrænset ikke-eksklusiv licens til Albert til anvendelse af sådant Brugerindhold i forbindelse med videreudvikling og markedsføring af Tjenesten, inklusive retten til at modificere Brugerindhold og at give underlicens til tredjeparter. Du bekræfter og accepterer at denne licens består selv om Aftalen opsiges, uanset anledningen til opsigelse.

 4. AFTALENS LØBETID, OPSIGELSE OG LUKNING

  1. AFTALENS LØBETID OG OPSIGELSE UDEN SÆRLIG ANLEDNING

   Denne Aftale gælder, indtil den er opsagt af enten dig eller Albert. Både du og Albert har ret til at opsige aftalen, og din brug af tjenesten til enhver tid og uden særlig grund. Hvis du anvender Betalingstjenesten og opsiger denne Aftale, opsiges også din ret til at bruge Tjenesten, når din nuværende betalte abonnementsperiode udløber. Hvis du anvender Gratistjenesten opsiges Aftalen og din ret til at bruge Tjenesten med det samme.

  2. Opsigelse pga. brud på Aftalen

   Albert har ret til at opsige denne Aftale med øjeblikkelig virkning, hvis kunden overtræder Aftalen i væsentlig henseende. Du accepterer og bekræfter, at du er klar over, at du kan blive forpligtet til at erstatte Albert for eventuelle skader, som Albert har lidt som følge af brud på Aftalen, fx.. hvis du har adgang til Tjenesten i strid med licensvilkårene i punkt 3 ovenfor eller tillader andre at få uautoriseret adgang til tjenesten.

  3. Tilfældig udelukkelse fra Tjenesten

   Albert kan komme til midlertidigt at begrænse eller suspendere din adgang til Tjenesten. Dette kan fx. være fordi Albert udfører vedligeholdelse af Tjenesten. Albert har også ret til at blokere din adgang til Tjenesten, hvis du faktisk har, eller Albert har rimelig grund til at tro, at du har brugt Tjenesten, dens indhold eller Alberts immaterielle rettigheder i strid med disse Vilkår, eller på anden vis har overtrådt Aftalen. Hvis du ikke betaler dit abonnementsgebyr i tide, har Albert også ret til at blokere din adgang til Betalingstjenesten, eller erstatte den med Gratistjenesten, indtil betalingen er gennemført.

  4. Ingen kompensation

   Hvis du eller Albert opsiger Aftalen, eller hvis Albert blokerer din adgang til Tjenesten som beskrevet ovenfor, accepterer du, at Albert, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, ikke har noget ansvar eller forpligtelser over for dig, og at Albert ikke vil tilbagebetale det eventuelle beløb, som du allerede har betalt, undtaget er de tilfælde, der er angivet i afsnit 2.2 ovenfor.

  5. Mere information om opsigelse

   Hvis du ønsker mere information om hvordan du kan opsige din konto til Tjenesten, kontakt os da venligst gennem vores kundeservice på support@hejalbert.dk

 5. FORTRYDELSESRET

  I følge loven () om fjernsalg, har du som forbruger ret til at fortryde dit køb inden for 14 dage efter Aftalen om abonnement blev indgået. Hvis Kunden ønsker at benytte deres fortrydelsesret inden for denne tidsramme, kan kunden opsige sit abonnement under Min Profil og Betalinger.

 6. VIDEREGIVELSE OG OVERFØRSEL

  Kunden kan ikke uden samtykke fra Albert tildele eller overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til Aftalen. Albert har ret til at overføre Aftalen eller dele den, og Albert har ret til at videregive dele af, eller alle sine forpligtelser i henhold til Aftalen. Du kan ikke overføre Aftalen eller nogen del af den, og heller ikke overføre eller videregive dine rettigheder til tredjeparter i henhold til Aftalen.

 7. ANVENDELSE OG ANSVAR

  Kunden må ikke anvende Tjenesten i strid med Aftalen eller i strid med gældende lovgivning.

  Kunden forpligter sig til ikke at oplyse brugernavn og kodeord til uautoriserede personer, og til at sikre, at sådanne oplysninger som brugernavn og adgangskode til Tjenesten opbevares på en sådan måde, at uautoriserede personer ikke kan få adgang til dem. Kunden skal straks underrette Albert hvis en uautoriseret person er blevet informeret om kundens adgangskode eller på anden vis har opnået uautoriseret adgang til kundens konto. Hvis Albert finder at kundens brugernavn og kodeord misbruges, har Albert ret til at tildele kunden et nyt brugernavn og adgangskode.

 8. SUPPORT

  Albert yder support til Tjenesten via e-mail, og vi forsøger altid at svare indenfor 24 timer, også selvom vi ikke altid kan garantere svar inden for denne tid. Support sker via support@hejalbert.dk..

 9. BESKEDER

  Beskeder fra Albert til Kunden, som sendes til den af Kunden angivne e-mailadresse og/eller til Kundens angivne mobiltelefonnummer skal anses som modtaget inden for et døgn efter afsendelse. Det er din forpligtigelse at meddele Albert hvis du skifter kontaktoplysninger, og Albert forbeholder sig retten til at stole på at de kontaktoplysninger du i sin tid registrerede dig med er korrekte.

 10. ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING

  Albert garanterer at Albert har rettigheder til Tjenestens licens under disse Vilkår.

  Albert påtager sig ikke ansvar for eventuelle fejl og mangler i Tjenestens indhold eller i forbindelse med tilgængelighed, og du bekræfter at du forstår at ingen software eller digital tjeneste er helt fejlfri, og at fx bugs og fejl kan opstå i Tjenesten. Albert bærer heller ikke ansvar ved eventuelle skader, direkte eller indirekte, som forårsages eller opstår som følge af anvendelse af Tjenesten, inklusive eventuelle skader som opstår hvis Tjenesten ikke kan anvendes som beregnet, fx hvis Tjenesten tilfældigvis er nede eller der opstår forstyrrelser.

 11. ÆNDREDE VILKÅR

  Albert forbeholder sig retten til fra tid til anden at ændre Vilkårene. Besked om ændring gives på Tjenestens hjemmeside senest 14 dage inden ændringen træder i kraft, samt besked til Kunden via de angivne kontaktoplysninger til den angivne adresse inden for samme tidsramme. Ændringer er bindende for Kunden, medmindre ændringen indebærer en væsentlig ulejlighed for Kunden, og denne senest 7 dage efter modtagelse af beskeden om den kommende ændring, meddeler Albert om umiddelbar opsigelse af Tjenesten. Aftalen ophører da at gælde så snart Albert har modtaget besked om opsigelse.

 12. GÆLDENDE LOVGIVNING OG KONFLIKTLØSNING

  Konflikter i forbindelse med denne Aftale mellem Albert og Kunden skal afgøres af en svensk domstol med anvendelse af svensk lovgivning.

  Hvis du er bruger, og har meninger eller klager over Tjenesten, kan du også anvende din reklamationsret og kontakte forbrugerombudsmanden. Du kan finde mere information om dette herunder:

  Forbrugerombudsmanden
  Carl Jacobsens Vej 35 | 2500 Valby
  Telefon: 4171 5151
  E-mail: forbrugerombudsmanden@kfst.dk

 13. KONTAKT OS

  eEducation Albert AB (559020-9093)
  E-post: support@hejalbert.se | Webb: www.hejalbert.se |
  Post- och besöksadress: Järntorget 3, 413 04 Göteborg